Omavalitsusreformi käigus tekkinud Lääne-Harju Valla vapi ja lipukujundus.